Preporučeno Zanimljivi Članci

Uskoro

Operativni simboli

: Sjecište B: Unija B a - b: Razlika sa B a: manja ili jednaka b a> b: veća od b: veća ili jednaka b: a i b: a ili b Dalje: Postavite koncepte
Opširnije