Članci

Bernhard Riemann


Georg Friedrich Bernhard Riemann, rođen je 17. rujna 1826., a umro 20. srpnja 1866. godine.

Bio je jedan od najutjecajnijih njemačkih matematičara u 19. stoljeću. Razvio je predmete parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, složenu teoriju varijabli, diferencijalnu geometriju, teoriju analitičkih brojeva i postavio temelje modernoj topologiji.

Njegov rad "Uber die Hypothesen, Welche der Geometrie zu Grunde liegen" (U hipotezama koje leže do temelja Geometrije), predstavljen 1854. godine, postao je klasik matematike, a njegovi rezultati ugrađeni su u relativističku teoriju gravitacije Alberta EINSTEIN-a.

Monastyrsky, Michael, Riemann, Topology and Physics, prev. autor: James i Victoria King (1987)


Video: Bernhard Riemann: The Habilitation Dissertation (Listopad 2021).